یک بانک دولتی در یک اقدام جالب و عجیب برای پرداخت سود کمتر به مشتری خود، تعداد روزهای فروردین ماه را به جای ۳۱ روز ۳۰ روز محاسبه کرد.

یکی از مشتریان این بانک دولتی در تماس با اخبار بانک اعلام کرد: ” بانک مذکور سود ماه فروردین سال ۹۶ را بجای ۳۱ روز ۳۰ روز محاسبه کرده است.”

وی ادامه داد: ” این بانک به بهانه اینکه اسفند ۹۵ یک روز سود اضافه پرداخت کرده است یک روز از فروردین را کم کرده است چراکه مدعی است در اسفند ماه حساب من به جای ۲۹ روز ۳۰ روز محاسبه شده است.”

این مشتری گفت: ” به بانک مذکور اعتراض کردم و در پاسخ متصدی بانک گفت که در فرمول ما ۳۶۶ روز وجود ندارد نیست و سال ۳۶۵ روز است.”

به نظر می رسد بانک با توجیه اینکه سال تعریف شده برای سیستم ۳۶۵ روز است و نمی تواند یک روز را تعریف کند دست به این اقدام زده است.عملا با این کار یک روز از سود تمامی مشتریانی که حساب سپرده سوددار افتتاح کرده اند لحاظ نشده است که می تواند رقم قابل توجهی باشد.