برابر شامخ شهریورماه، سرعت انجام و تحویل سفارش، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و انتظارات تولید در ماه آینده بهبود داشته، اما میزان سفارش‌های جدید مشتریان با کاهش روبرو شده و بلاتکلیفی فعالیت‌های اقتصادی را تشدید کرده است.

 پایگاه خبری اتاق ایران در گزارشی آورده است، فعالان اقتصادی از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تاکنون (به‌جز اسفندماه)، همواره انتظار افزایش تولید برای ماه آتی را داشته‌اند و می‌توان این خوش‌بینی را به اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به قول مسئولین در رفع مشکلات داخلی و تحرکات دیپلماتیک دولت برای کاهش و یا حذف تحریم‌های خارجی نسبت داد. 

 شاخص مدیران خرید (PMI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته است که بر اساس داده‌های آماری از حدود ۴۰۰ شرکت در تمام فعالیت‌های بخش خصوصی تهیه می‌شود. چنانچه عدد شاخص بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال‌توسعه است درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد و به این ترتیب، اقتصاد ایران به مدار توسعه بازگشته است. 

چکیده شامخ شهریور ۹۸

عدد شامخ کل ۵۰.۴۳ واحد، نشان‌دهنده رونق در بخش صنعت در شهریورماه نسبت به ماه گذشته ( مرداد ) ۴۵.۷۹ واحد است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش ۵۹.۳ در شهریور، بیشترین میزان شاخص در بین پنج  مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۵۴.۳۱ واحد، دارای تغییرات مثبتی نسبت به ماه گذشته (۵۱.۶۹ واحد) است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان ۴۵.۰۸ واحد، کمترین مقدار شاخص در بین پنج مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۶۵.۲۳ واحد، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در مهرماه را پیش‌بینی می‌کند.

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از مهرماه ۱۳۹۷ استخراج و انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ را برای نخستین بار در کشور در دستور کار قرار داده و در دوازدهمین دوره انتشار این شاخص، شامخ شهریور ۱۳۹۸ را ۵۰.۴۳ واحد محاسبه کرده است.