از نقد منصفانه
استقبال می کنیم
حمیدرضا قلمکاری، با تاکید بر اهمیت حوضه آبریز زاینده رود در اتاق بازرگانی، گفت: در راستای نجات حوضه آبریز زاینده رود، کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان در سال 94 برای نخستین بار طرح ایجاد ستاد نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب را مطرح و کوشید با برگزاری جلسات متعدد با بخش های مختلف استان و همچنین مسئولان کشور و نامه به دکتر روحانی و پیرو آن دستور رییس جمهور به سه وزیر، برای اجرایی شدن آن اقدام کنند؛ چراکه این کمیسیون معتقد بود، زاینده رود کمتر از دریاچه ارومیه نیست و حل مشکلات آن در گرو تبدیل نگاه منطقه ای به ملی و ایجاد شفافیت است که خوشبختانه این طرح با تلاش نمایندگان مجلس به ثمر نشست. البته جلوگیری از تحریف این طرح و تنفیذ اختیارات به کارگروه ملی نجات هنوز در دستور کار قرار دارد.
او ادامه داد: جلوگیری از اجرای طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار، ارائه طرح ایجاد دفتر توسعه صادرات در روسیه در راستای توسعه محصولات بازرگانی و تولید محصولات صادرات محور و پرداختن به مساله تالاب گاوخونی و تلاش برای اجرایی شدن طرح برنامه مدیریت تالاب گاوخونی و همچنین سند استراتژیک شیر، سامانه اطلاعات و ارتباطات گیاهان دارویی در ایران، طرح منطقه ویژه اقتصادی تولید کربوهیدرات های گیاهی و ... از جمله فعالیت های این کمیسیون در چهارسال گذشته بوده است؛ اگر چه برخی از این طرح ها با وجود تلاش بسیار هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
قلمکاری، اما بزرگترین مانع در پیشبرد اهداف کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان را نبود ادبیات مشترک و هم افزایی بین بخش های چهارگانه کشاورزی می داند و تاکید می کند: طی چهار سال گذشته کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با بهره مندی از اساتید بزرگ و سرمایه های اجتماعی حاضر در آن، سعی در رفع این مساله به عنوان عامل ضعف صنعت کشاورزی کرده است و امروز آنچه به عنوان دستاوردهای کمیسیون کشاورزی مطرح می شود در واقع نتیجه تعامل و هم افزایی به وجود آمده است.
او البته در ارزیابی عملکرد چهار سال گذشته اتاق بازرگانی در بخش کشاورزی، معتقد است: فعالیت کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست، در ارزیابی این کمیسیون، مطلوب به نظر نمی رسد و از افراد و یا سازمان هایی که بخواهند فعالیت های چهارساله گذشته این کمیسیون را نقد منصفانه کنند، استقبال می کنیم؛ اما با توجه به اینکه اتاق های بازرگانی تنها نقش مشاور را برای قوای سه گانه ایفا می کنند، براساس نظرات صاحب نظرانی که در این کمیسیون فعالیتی ندارند عملکرد این دوره کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان قابل قبول است.

 

پای خود را از طرح های
مطالعاتی فراتر بگذاریم
نایب رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با اعتقاد بر اینکه در حال حاضر وضعیت کشاورزی استان شرایط نابسامانی دارد، آسیب های وارده بر آن را ریشه در دو عامل، عدم مدیریت آب در حوضه زاینده رود و بحران خشکسالی دانست و گفت: زاینده رود به عنوان تنها رودخانه منطقه مرکز کشور، متحمل بارگذاری های بیش از حد و غیرکارشناسی در سه حوزه شرب، صنعت و کشاورزی شده است.
سعید بزرگی ادامه داد: علاوه بر مشکلات موجود در بخش کشاورزی که عمده آن به نبود برنامه مناسب کشت بازمی گردد، در حوزه دامپروری و آبزیان نیز با تامین بخش بزرگی از نیازهای اصفهان، روبرو هستیم. او تاکید کرد: دولت در بخش کشاورزی باید از نقش تامین کننده و کنترل کننده به جایگاه اصلی خود یعنی مدیریت کننده بازگردد و بپذیرد که تهیه و توزیع نهاده‌ها، جمع‌آوری و توزیع محصولات در تمام ابعاد، تنها وظیفه بخش خصوصی است.
بزرگی با تاکید بر اینکه با وجود چالش های بسیار، طی چهار سال گذشته کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان تلاش های زیادی برای رفع مشکلات این حوزه انجام داده است، تاکید کرد: اگر در گذشته، اتاق تمرکز بیشتری بر روی ایجاد پایانه صادراتی و ارائه خدمات ویژه به اعضای خود در چهار یا پنج کشور اصلی هدف صادراتی ایران کرده بود، شاید امروز شاهد رونق بیشتری در حوزه اقتصاد بودیم. او با اشاره بر اینکه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در چهار سال آینده باید نگاه را از انجام طرح های صرفاً مطالعاتی فراتر گذاشته و در حوزه عملیات و تحقیقات وارد شود، افزود: اتاق علاوه بر وظیفه مشاور برای قوای سه گانه، وظایف عملیاتی فراوانی بر عهده دارد. مطابق بند و ماده ۵ قانون تشکیل اتاق ها، اتاق بازرگانی موظف است در زمینه تسهیل امور اعضا برای انجام صادرات و واردات و شرکت در نمایشگاه های بین المللی اقدام کند.

 

نخبگان بخش کشاورزی
در اتاق بازرگانی جایی ندارند
به گفته رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان، مشکلات کشاورزی در بخش آب، ناشی از سیاست های کلان کشور و مربوط به مجلس و قوانین است و ارتباط با دولت خاصی ندارد. سیدوحید دزفولی گفت: بدون توجه به منابع آبی کشور و تنها به بهانه توسعه کشت، مجوز و پروانه بهره برداری از چاهها صادر شد و با استانی و منطقه ای شدن مدیریت حوضه های آبریز، تیر خلاص را به پیکر کشاورزی و منابع آبی کشور وارد کردیم.
دزفولی افزود: کشاورزان اصفهانی هر کجای کشور که آب و خاک مناسبی بوده، خوب عمل کردند؛ اما وقتی آب، به عنوان باروت اصلی کشاورزی، به خصوص در منطقه شرق، وجود ندارد، بزرگترین تولیدکنندگان غله کشور نیز دچار مشکل می شوند؛ هرچند که باید خیلی زودتر، با پیش بینی روزهای بی آبی به سمت کشت برون مرزی و تغییر الگوی کشت خود و ... حرکت می کردند. او ادامه داد: از سوی دیگر، یکی از معایب وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد ضعیف مراکز تحقیقاتی آن است که با دور شدن از وظیفه اصلی خود، به جای پژوهش، اکنون به بنگاهی اقتصادی برای واردات کود، سم و ... تبدیل شده اند.
دزفولی، به جوان بودن اتاق در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به ساختار بسیار قدیمی اتاق بازرگانی، امروز اجزای اصلی آن صاحبان صنعت، معدن و بازرگانان هستند و بیشترین کارت های بازرگانی در اختیار صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان است. از سوی دیگر، قوانین خوبی برای بخش کشاورزی در اتاق ها وجود ندارد و بخش کشاورزی تنها دارای سه سهمیه در اتاق های بازرگانی است؛ به همین دلیل شاهد حضور کمرنگ اعضا و نخبگان بخش کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی هستیم.
دزفولی با انتقاد از اینکه فعالان و صنعتگران، جایگاه بخش کشاورزی اتاق بازرگانی را اشغال کرده اند، تصریح کرد: متاسفانه نخبگان بخش کشاورزی بسیار کم وارد اتاق بازرگانی می شوند و حامیان دارای کارت بازرگانی آنها بسیار اندک هستند؛ به این دلیل افرادی که به عنوان مثال فعال در بخش های پتروشیمی و یا صنایع دیگر هستند و تنها یک واحد کوچک کشاورزی و یا گلخانه ای دارند، برای شرکت در انتخابات، از کانال بخش کشاورزی وارد می شوند و به جای فعالیت در کمیسیون کشاورزی در دیگر بخش ها و کمیسیون ها حاضر می شوند. به اعتقاد او، امروز بخش کشاورزی نردبان حضور بسیاری از افراد به اتاق بازرگانی و هیات نمایندگان اتاق شده است. به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی، هم اکنون بخش کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، سه نماینده دارد که به غیر از رییس کمیسیون که به صورت تخصصی فعالیت دارد، دو عضو دیگر، حتی پنج دقیقه از زمان خود را برای بهبود عملکرد بخش کشاورزی استان صرف نکرده اند؛ به این دلیل امروز قدرت بخش کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان برای تصویب یک طرح یا لایحه بسیار اندک است و این سبب تصمیمات ضعیف بخش کشاورزی اتاق شده است.

 

ریحانه سجادی/ هفته نامه نوسان