معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در زمینه عملکرد تولید طلا در سال ۹۷ آمار داد: میزان تولید در دومین سال برنامه ششم توسعه هشت تن طلا بود که از این رقم، یک تن حاصل کار دولت و هفت تن ثمره کار بخش خصوصی بود.

  • معدن طلای ساریگونی کردستان

از معادنی که از ذخایر خوبی برخوردار است، معدن طلای ساریگونی است که در استان کردستان واقع شده، بهره بردار قزاق آن به مدت هفت سال استخراج آن را برعهده دارد.

معدن طلای ساریگونی قروه با ۱۸ تن ذخیره برای مدت هفت سال توسط یک شرکت قزاقستانی مورد بهره برداری قرار می گیرد و حدود ۵۰ درصد از ذخیره قطعی طلای شناخته شده در کردستان مربوط به شهرستان قروه و معدن طلای داشکسن است. قروه در ۹۰ کیلومتری شرق سنندج واقع شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد استان آذربایجان غربی را می‌توان به عنوان استان طلایی کشورمان معرفی کرد و درحقیقت آذربایجان غربی روی کمربند طلازایی جهان قرار دارد که از اروپا آغاز و از ترکیه به ایران و سپس پاکستان می‌رسد.

برپایه گزارش های موجود، ذخایر طلای جهان بالغ بر یکصد هزار تن است که از این رقم ۴۷ هزار تن آن قطعی بوده و می‌توان گفت: نیم درصد ذخایر قطعی جهانی این فلز در استان آذربایجان غربی واقع است.

  • ارزیابی میزان عیار طلای معادن 

برپایه آمارهای ایمیدرو، زرشوران (تکاب) با میزان ذخیره احتمالی ۱۱۰ تن طلا با عیار متوسط ۴.۵ گرم در تن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

آق دره آذربایجان غربی - تکاب هم با ذخیره ۳۰ تنی دارای عیار متوسط ۲.۷ گرم در تن است، ضمن اینکه برای طلای داشکسن قروه برآورد ذخیره ۶۳ تنی تعیین شده، اما میزان عیار آن درج نشده است.

در موته اصفهان نیز با ذخیره ۱۴ تن، عیار ۲.۵ گرم در تن ثبت شده، کوه زر در خراسان رضوی (تربت حیدریه) هم ۱۵ تن ذخیره با عیار ۳.۳ گرم در تن دارد.

خاروانا در استان آذربایجان شرقی (تبریز) دیگر معدن طلای مندرج در این فهرست دارای ۳۰ تن ذخیره بوده و عیار آن چهار گرم در تن ثبت شده است.

علاوه بریاین میزان تولید طلا در کارخانه ارغش نیشابور سالیانه به میزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو گرم برآورد شده است.