براساس اعلام وزارت کشاورزی قزاقستان، صادرات دام زنده سبک و سنگین از سوی این کشور ممنوع شد. طی سال گذشته میلادی 156 هزار راس گاو از سوی این کشور صادرشده است. 121.6هزار راس از کل صادرات به ازبکستان بوده است که 78 درصد مجموع صادرات را شامل می‌گردید. 14 درصد دیگر از کل گاو زنده صادر شده به ارمنستان بوده است.  شایان ذکر است که ارسال دام زنده سبک از قزاقستان به ایران نیز آغاز شده بود.

مجموع صادرات گوسفند زنده درسال گذشته میلادی 264 هزار راس بوده است که نیمی از آنها گوسفند ماده بوده اند. از این میان، 200 هزار راس که معادل 76 درصد کل صادرات این محصول می‌باشد به ازبکستان صادر شده است. 21 هزار و 500 راس به روسیه، 18 هزار راس به جمهوری آذربایجان و 12 هزار راس به ایران صادر شده است که به ترتیب8.1 درصد، 6.7 درصد و 4.5 درصد کل صادرات گوسفند زنده قزاقستان را تشکیل داده است.

صادرات گسترده دام زنده قزاقستان که با هدف فراوری آتی و فروش مجدد بوده است، زمینه مساعدی را برای افزایش سوداگرانه محصولات گوشتی ایجاد کرده است. افزون براین صادرات بی رویه دام زنده منجر به کاهش فعالیت شرکت های فرآوری گوشت و خوراک در قزاقستان شده بود. درنتیجه این امر شرکت های فرآوری گوشت و دام، با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار می‌کردند.