آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی در فرودین امسال نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۲ تن بز زنده از کشور‌های مختلف وارد کشور شده است.
بر اساس واردات این حجم از بز زنده به کشور ۲ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۸۶۹ دلار از کشور خارج شد که بالغ بر ۹۲ میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۶۷۰ ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

این حجم از بز زنده از ۳ کشور از جمله رومانی، فرانسه و اسپانیا وارد ایران شده است.