در این راستا، اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز طی گزارشی تصویر آماری کاندیداهای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی را در سراسر کشور منتشر کرد. بر اساس گزارش منتشر شده، ‌در سراسر کشور در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، ۱۵۴۷ نفر در کل اتاق‌ها برای ۴ حوزه اصلی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۳۵ نفر از طریق صندوق آرا انتخاب می‌شوند. البته مطابق بررسی‌ها در دوره قبلی انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، در مجموع ۱۶۵۳ نفر برای حضور در اتاق‌های بازرگانی ثبت‌نام کرده بودند. اما سهم هر اتاق برای ورود به هیات نمایندگان متفاوت است. تمامی اتاق‌های شهرستان‌ها باید دارای ۱۵ عضو هیات نمایندگان باشند. به عبارتی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در سایر اتاق‌ها برای کسب ۱۵ کرسی با یکدیگر رقابت می‌کنند. هیات‌رئیسه تمامی اتاق‌ها ۵ نفر است. اما موضوع دیگری که در مورد تمام اتاق‌های بازرگانی به‌جز اتاق تهران مطرح است،‌ تعداد کرسی‌هایی است که هر اتاق می‌تواند در اتاق ایران به‌دست آورد. سایر اتاق‌ها نسبت به اعضای آن اتاق می‌توانند دارای کرسی در اتاق ایران باشند. اعضای اتاق‌ها را دارندگان کارت‌های عضویت و بازرگانی حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهند. بر اساس ضوابط، تا ۱۵۰ نفر عضو، یک کرسی به آن اتاق در پارلمان اقتصاد کشور داده می‌شود. اما چنانچه تعداد اعضای یک اتاق بالاتر از ۱۵۰ نفر باشد، به ازای هر ۱۰۰ نفر یک کرسی به آن اتاق در پارلمان بخش خصوصی کشور تعلق می‌گیرد. از این رو سهم کرسی هر اتاق در پارلمان بخش خصوصی در هر دوره ثابت نیست و بین یک تا ۱۵ نفر می‌توانند از هر اتاق در پارلمان بخش خصوصی کشور حضور داشته باشند. در این راستا در طول چهارسال امکان دارد به تعداد اعضای اتاق‌ها افزوده شده باشد و آن اتاق بتواند سهم بیشتری را از کرسی‌های اتاق ایران در اختیار گیرد.

بر اساس آیین‌نامه انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق‌های سراسر کشور مصوب شورای عالی نظارت بر انتخابات، تعداد اعضای انتخابی برای هیات نمایندگان اتاق تهران ۴۰ نفر تعیین شده است. در آیین‌نامه انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، ترکیب ۴۰ نفره اتاق تهران با سهم‌های مختلف از ۴ حوزه شامل ۱۶ نفر از بخش بازرگانی، ۱۴ نفر از بخش صنعت، ۴ نفر از بخش معدن و ۶ نفر از بخش کشاورزی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. البته دولت نیز ۲۰ نماینده غیرانتخابی در اتاق تهران خواهد داشت که ۱۵ نفر از آنها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت (شامل ۶ نفر از بخش صنعت، ۶ نفر از بخش بازرگانی، ۳ نفر از بخش معدن) و ۵ نفر توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین و معرفی خواهند شد. ورود این نمایندگان از سوی دولت سهم بخش‌های مختلف در ترکیب نمایندگان اتاق تهران را به بخش‌های معدن و کشاورزی تغییر می‌دهد. بر اساس این آیین‌نامه در شهرستان‌ها تعداد هیأت نمایندگان ۱۵ نفر از ۴ حوزه شامل ۵ نفر از بخش بازرگانی، ۵ نفر از بخش صنعت، ۲ نفر از بخش معدن و ۳ نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، از میان کل فعالان اقتصادی ثبت‌نام شده برای ورود به هیات نمایندگان اتاق‌ها، بخش بازرگانی با ۶۵۷ نامزد بیشترین تقاضا را داشته و پس‌ از آن بخش صنعت با ۴۶۱ نامزد در رتبه دوم قرار دارد. همچنین بخش کشاورزی با ۲۶۸ نامزد و بخش معدن با ۱۶۱ نامزد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. از نظر تعداد نامزدهای حاضر در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، اتاق تهران با ۱۵۹ نامزد بیشترین تعداد تقاضا را برای ورود به هیات نمایندگان داشته که البته با توجه به ۴۰ نفره بودن هیات نمایندگان این اتاق، نمی‌تواند رکورد بالایی محسوب شود. از میان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، اتاق بندرعباس با ۶۰ نامزد، شلوغ‌ترین رقابت انتخاباتی را شاهد خواهد بود و اتاق‌های اصفهان و مشهد نیز با ۵۸ نامزد در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مقابل اتاق‌های شهرکرد و کرمانشاه با ۲۸ نامزد و اتاق یزد با ۲۹ نامزد خلوت‌ترین رقابت انتخاباتی دوره نهم را برگزار خواهند کرد.

همچنین سامانه آنلاین استعلام رای‌دهندگان نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور طبق مصوبه شورای عالی نظارت و انجمن نظارت بر انتخابات راه‌اندازی شد. سامانه استعلام شامل اسامی تمامی افراد مجاز به رای‌دهی به تفکیک ۳۴ اتاق شهرستان است. در روز رای‌گیری، احراز صلاحیت رای دهندگان بر اساس استعلام از سامانه مذکور انجام خواهد شد. پیش از این، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواسته بود به منظور برقراری فرصت مناسب و برابر در دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره هیات نمایندگان، همچنین شفافیت در برگزاری انتخابات، فهرست افراد مجاز برای رای دادن منتشر شود. طبق تصویب انجمن نظارت بر انتخابات، حدنصاب سابقه دارندگان کارت‌های عضویت حقیقی برای شرکت در انتخابات، از ۱۲ ماه به ۱۸ ماه افزایش پیدا کرده است. تاریخ شاخص برای تعیین افراد مجاز، ۳ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی روز ۸ اسفند ۱۳۹۷ بوده است. برابر آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، دارندگان کارت‌های بازرگانی حقوقی و حقیقی و کارت عضویت حقوقی با حداقل یک سال سابقه و اعتبار، در این دوره اجازه حضور در انتخابات را خواهند داشت. همچنین کارت عضویت حقیقی با سابقه حداقل ۱۸ ماه و شرط اعتبار در روز انتخابات، می‌توانند رأی بدهند.

 

رقبای دیروز؛ رفقای امروز
فضای انتخابات پارلمان بخش خصوصی، در پایتخت متفاوت از سایر شهرستان هاست. در هر دوره شاهد رقابت چند ائتلاف با یکدیگر در فضای انتخاباتی هستیم. اگرچه امسال، تعداد گروه‌های انتخاباتی کمتر از دوره قبل بود، اما اتفاق جدید این دوره، لیست‌های ادغام شده بود. لیست‌هایی که در آن رقبای دوره قبل را در کنار یکدیگر می‌شد دید. دوره هشتم انتخابات اتاق بازرگانی، ائتلاف برای فردا، ائتلاف بزرگ، خواستاران تحول، پیشگامان وفاق و کانون کارآفرینان توسعه‌گرا به‌عنوان گروه‌های اصلی وارد میدان رقابت شدند. اما در این دوره، دو گروه بزرگان پیشگامان وفاق با خواستاران تحول، یک لیست مشترک را ارائه داده‌اند. همچنین ائتلاف بزرگ نیز که بسیاری از اعضای مجمع فعالان توسعه گرا را در خود جای داده بود، منحل شد و اعضای آن به گروه‌های دیگر ملحق شدند. برخی از اعضای ائتلاف برای فردا، در این دوره ثبت نام نکردند. از این رو در ظرفیت‌های خالی این ائتلاف، برخی از اعضای مجمع فعالان توسعه گرا جای گرفتند که سر گروهی آنها را علاء میرمحمدصادقی عهده دار است. این در حالی است که در دوره قبل، این دو گروه رقبای انتخاباتی بودند. بنابراین سرلیست این ائتلاف را مسعود خوانساری و علاء میرمحمد صادقی تشکیل می‌دهند. البته نام برخی دیگر نیز که در دوره قبل در ائتلاف‌های دیگر حضور داشتند در این لیست دیده می‌شود. علینقی خاموشی در این دوره با ائتلاف جدیدی به میدان آمده است. ائتلافی که برخی از اعضای ائتلاف بزرگ در دوره هشتم را نیز در خود جای داده است. این ائتلاف با عنوان تشکل‌های کارآفرین اقتصاد ملی وارد میدان رقابت شده است. این در حالی است که در دوره گذشته، خاموشی در هیچ یک از ائتلاف‌های اصلی حاضر نشد. گروه سوم، پیشگامان تحول است. گروهی برگرفته از اعضای اصلی پیشگامان وفاق و خواستاران تحول. این دو گروه نیز در دوره‌های گذشته در مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند و در این دوره در کنار هم به رقابت با سایر ائتلاف‌ها می‌پردازند.

برخی از چهره‌های قدیمی و شناخته شده در این ائتلاف عبارتند از: اسدالله عسگراولادی، سیدحمید حسینی، مجیدرضا حریری و محمدرضا بهزادیان. برخی از اعضای این گروه چهره‌های آشنای بخش خصوصی و برخی دیگر نیز مانند سایر گروه ها، چهره‌های جدید و جوان هستند. به نظر می‌رسد در این دوره، ائتلاف‌های حاضر در کارزار انتخابات، جوان‌گرایی را مورد توجه قرار داده و در هر سه گروه، شاهد حضور جوانان و چهره‌های جدید هستیم. در این میان، برخی از کاندیداهایی که برای این انتخابات ثبت نام کرده‌اند، در میانه راه انصراف داده و از میدان رقابت خارج شده‌اند. داده‌های واحد فناوری اطلاعات اتاق تهران نشان می‌دهد تعداد ۱۵ هزار و ۱۳۵ عضو اتاق تهران حائز شرایط رأی دادن در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان هستند. گزارش آماری واحد فناوری اطلاعات اتاق تهران نشان می‌دهد که از تعداد ۱۵ هزار ۱۳۵ دارنده حق رأی در این انتخابات، ۱۲ هزار ۳۴۶ نفر دارای کارت بازرگانی و ۲ هزار ۷۸۹ نفر نیز دارای کارت عضویت هستند. تعداد کل دارندگان کارت بازرگانی مجاز برای حضور در انتخابات هفته آینده، ۱۰ هزار و ۶۹۱ نفر دارای کارت بازرگانی حقوقی و یک هزار و ۶۵۵ نیز دارای کارت بازرگانی حقیقی هستند. تعداد کارت‌های عضویت حقیقی که برای شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند ماه مجاز شمرده می‌شوند، ۴۳۹ کارت است. بنابراین از تعداد کل ۲ هزار و ۷۸۹ کارت‌ عضویت مجاز به رأی‌دهی در انتخابات، ۲ هزار و ۳۵۰ کارت متعلق به اشخاص حقوقی است.