IMG 72423

سهم هر ایرانی از هزینه‌های بودجه ۴۰۸‌هزار تومان برآورد می‌شود. دولت درحالی لایحه بودجه پیشنهادی کل کشور برای ‌سال آینده را روانه مجلس شورای اسلامی کرده است که در این لایحه مصارف بودجه عمومی ‌سال آینده ۳۹۴‌هزار‌ میلیارد تومان است که حوزه وسیعی از هزینه‌های کشور از امنیت و امور دفاعی گرفته تا آموزش، بهداشت، رفاه و درمان، آب، محیط زیست، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و امور عمرانی را دربرمی‌گیرد.براساس ارقامی که مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرده است، هر ایرانی به‌طور متوسط در‌ سال حدود یک‌میلیون و ۵۹۸‌هزار تومان مالیات می‌دهد و در قبال آن سالیانه نزدیک چهار‌میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان خدمات دریافت می‌کند.
جزییات هزینه‌کرد دولت برای هر ایرانی‌
بودجه عمومی دولت مخصوص پرداخت هزینه شهروندان است. مقدار بودجه عمومی دولت که به ازای هر ایرانی در ماه، در‌ سال ۹۷ هزینه می‌شود شامل قانونگذاری ٩‌هزار و ٢١٨ تومان، امور قضائی ١١٠‌هزار و ٧٣٧ تومان، دفاع ٤٢٥‌هزار و ٢٦١ تومان، نظم و امنیت عمومی ٢٠٧‌هزار و ٨٨١ تومان، آموزش و پژوهش ٣٤٦‌هزار و ٤٧١ تومان، بهداشت ١٥٩‌هزار و ٤٣٣ تومان، درمان ٥٤٠‌هزار و یک تومان، فرهنگ و هنر ٢٢‌هزار و ١٨٦‌هزار تومان، منابع آب ٤١‌هزار و ٥٠٦ تومان، صنعت و معدن ١٧‌هزار و ٤٣١ تومان، محیط ‌زیست ٣‌هزار و ٥١١ تومان، بازرگانی ٢٠‌هزار و ٥٩٥ تومان، انرژی ٣٠‌هزار و ٥٩٥ تومان، حمل‌ونقل ٧٩‌هزار و ٦٤٥ تومان، ارتباطات و فناوری اطلاعات ٤٧‌هزار و ٨٩٢ تومان و رفاه اجتماعی ٩٧٩‌هزار و ١٦١ تومان است.
هر استان چقدر در بودجه ٩٧ سهم دارد؟
٢٦,٥‌درصد از منابع بودجه عمومی به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند، البته این رقم به این معنا نیست که بقیه بودجه مربوط به استان تهران است، بلکه به این معنی است که این قسمت از بودجه در اختیار شورای برنامه‌ریزی توسعه استان قرار و این شورا درباره هزینه‌کرد آن تصمیم می‌گیرد. البته اعتبارات استانی در لایحه بودجه‌ سال آینده نسبت به قانون امسال افزایش قابل توجهی داشته و از رقم ۲۳‌هزار‌میلیارد تومان به ۶۶‌هزار‌ میلیارد تومان رشد کرده که معادل ۱۷۹‌درصد رشد است، بنابراین از رقم ۶۶‌هزار ‌میلیارد تومان اعتبارات استانی، ۳۳‌هزار‌ میلیارد تومان آن مربوط به آموزش و پرورش، ۱۱‌هزار ‌میلیارد تومان مربوط به بنیاد شهید و ۲۹۰‌میلیارد تومان مربوط به سازمان‌های برنامه و بودجه استانی است و در مجموع ۶۸‌درصد اعتبارات استانی به دلیل این انتقال است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، از نظر درآمد (درآمدهای مالیاتی) استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی حدود ۶۷‌درصد از بار مالی دولت در این بخش را به دوش می‌کشند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم استان تهران از درآمدهای استانی به تنهایی بالغ بر ۵۱‌درصد بوده و استان‌های اصفهان ۷٫۳ درصد، خوزستان ۵‌درصد و خراسان ‌رضوی ۴‌درصد در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند. رشد اعتبارات هزینه‌ای استانی به‌طور متوسط برای استان‌ها حدود ۹‌درصد بوده است. این نرخ برای برخی استان‌ها بیشتر و برای برخی استان‌ها کمتر بوده است.

منبع: شهروند