طبق تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و نتایج آن ‌را منتشر کرده، خط فقر در سال‌های 97 و 98 به شکل چشمگیری افزایش داشته است. در سال 98 خط فقر در تهران چهارمیلیون‌و 500 هزار تومان اعلام شده و در سایر نقاط کشور هم خط فقر دو میلیون تومان بیان شده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگری حتی در سال 99 هم زیر دو میلیون تومان است. بسیاری از افراد شاغل در شهرستان‌ها عملا با دریافت حداقل حقوق کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این مدرس دانشگاه ادامه داد: در سال 99 بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده که خط فقر در تهران به 10 میلیون تومان رسیده است. هزینه اجاره مسکن، خوراک و... شرایط را به سمتی برد که شاهد مهاجرت افراد به حومه شهر هستیم.