مرکز آمار ایران جدول درآمد و هزینه‌های خانوار ایرانی در سال گذشته را منتشر کرده است.
بر اساس این جدول، هزینه متوسط سالانه یک خانوار شهری ٤٧میلیون تومان و همین هزینه برای یک خانوار روستایی ٢٦میلیون تومان است.
اگر این اعداد را به ماه‌‌های سال تقسیم کنیم، هر خانواده شهری ماهانه تقریبا  ٣میلیون و ٩٠٠هزار تومان هزینه داشته و این هزینه برای هر خانواده روستایی معادل ٢میلیون و یکصد هزار تومان بوده است.
هزینه خانواده شهری نسبت به سال قبل‌تر (سال ٩٨ نسبت به سال ٩٧) بیشتر از ٢٠درصد (٢٠,٦درصد) رشد کرده است.اما آنچه از درآمد خانوار شهری در این آمارها منتشر شده، این است که خانوارهای شهری به‌طور میانگین بیش از ٥٤میلیون تومان در سال ٩٨ درآمد داشته‌اند که مشخص می‌کند درآمدشان ماهی ٤میلیون و ٥٠٠هزار تومان بوده است. با یک جمع و تفریق ساده و البته بر اساس اعداد و ارقام منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، می‌بایست این‌گونه بوده باشد که خانواده ایرانی در سال گذشته درآمدش بیشتر از مخارجش بوده و تفاوت این دو، ماهی ٦٠٠ هزار تومان بوده؛ البته فراموش نکنیم که در بخش هزینه‌ها برخی اقلام گنجانده نشده و حتما این ٦٠٠ هزار تومان هم صرف هزینه‌های ثبت‌نشده در این آمار شده است.