برخي از تحليلگران ارزي معتقدند روند صعودي يورو در برابر دلار در ماه‌هاي پيش رو نيز ادامه خواهد يافت چراكه وضعيت اقتصادي منطقه يورو از امريكا در شرايط بهتري قرار دارد. كريستين لاگارد، رييس بانك مركزي اروپا با اشاره به جلسه مديران ارشد اين بانك در خصوص صعودهاي اخير يورو گفت: ما به دقت اوضاع را زير نظر داريم اما بايد يك بار ديگر تصريح كنم كه سياست ما در دخالت نكردن در نرخ برابري ارزها ثابت است. او همچنين به نقش نرخ ارز بر تورم و انتظارات فعالان اقتصادي اشاره كرد و افزود: در مقايسه با چند ماه پيش شاهد بهبود در سطح توليدات ناخالص داخلي منطقه يورو هستيم اما اين را نبايد فراموش كنيم كه نااطميناني نسبت به چشم‌انداز اقتصادي باعث شده تا مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران رفتار كاملا محتاطانه‌اي داشته باشند. بانك مركزي اروپا برآورد قبلي خود از رشد اقتصادي منطقه يورو در سال جاري را تغيير داده و اعلام كرده است متوسط رشد اقتصادي ۱۹ كشور عضو منطقه يورو براي سال جاري منفي 8 درصد و در سال آينده مثبت 5 درصد خواهد بود. اين بانك همچنين اعلام كرد با وجود قرار داشتن نرخ تورم در پايين‌ترين سطح خود از سال ۲۰۰۱ نرخ بهره كنوني را تغيير نخواهد داد.